میز خدمت سامانه ای تحت وب می باشد که به منظور آگاهی بخشی، جلوگیری از سردرگمی، کاهش مراجعات مردمی، بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات دولت و ارگان ها و سازمان های زیربط دستور به راه انداری آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

مطابق با بخشنامه شماره 1538588 مورخ 1396/06/07 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های اداری، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. به نوعی مکلف و موظف به راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی هستند. دولت با هدف ایجاد ساختار اداری پاسخگو کارآمد در برآوردن ساختن حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، سرعت بخشی به امور، آگاهی بخشی و عدم سرگردانی مردم در مراجعات به سازمان ها و ادارات ، دستور به راه اندازی میز خدمت الکترونیک توسط کلیه سازمان های زیربط نموده است. به استناد بند 2 ماده (18) در راستای اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان ” حقوق شهروندی در نظام اداری” دستورالعمل میز خدمت به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداری ها ارسال و مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نموده و در راستای ارتقا حقوق شهرندی هم سو با دولت گام بردارند.

 • بهبود و تسریع ارائه خدمات به مراجعین
 • افزایش دسترسی آسان مراجعین به خدمات بدون مراجعات حضوری
 • کاهش تاثیرات منفی بیماری ها بر کارکنان سازمان هاو ارگان ها
 • امکان ارائه خدمات سازمان و ارگان در گستره قابل توجه جغرافیایی
 • امکان دورکاری، برون سپاری خدمات به سایر بخش ها مانند دفاتر پیشخوان و …
 • ارائه خدمات پشتیانی آنلاین در وب سایت سازمان و ارگان
 • ارائه مستندات مورد نیاز مراجعین مانند راهنمای مراجعین بصورت الکترونیکی
 • ارائه قوانین و مقررات و مراحل گردش کار هر بخش از سازمان و ارگان
 • پردازش درخواست مراجعین و ارائه خدمت بصورت الکترونیکی
 • بهره مندی از فرم های الکترونیکی مرتبط با چرخه سازمانی
 • قابلیت ارائه و دریافت خدمات ارباب رجوع بصورت الکترونیکی
 • امکان دریافت درخواست های مردمی بصورت الکترونیک، کاهش سردرگمی کارکنان، نظم دهی به اقدامات و رسیدگی منظم به درخواست ها
 • امکان ارائه نظرسنجی الکترونیکی ارباب رجوع
 • امکان ارتباطات الکترونیکی ارباب رجوع با مقامات ارشد سازمان ها و ارگان ها
فهرست